การยืนยันตัวตนใช้เวลานานเท่าไหร่?

เราจะดำเนินการภายใน 2- 8 ชั่วโมงหลังจากที่คุณอัปโหลดข้อมูลทั้งหมด และเราจะแจ้งผลการยืนยันให้คุณทราบผ่านทางอีเมล ซึ่งรวมถึงการแจ้งเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์