ทำไมบัญชีของฉันจึงถูกแผนกตรวจสอบความปลอดภัยปิด

 • เมื่อคุณละเมิดกฎและข้อกำหนดของเรา BetVictor ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณ นอกจากนี้  BetVictor ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
  • เอกสารยืนยันของคุณไม่ตรงกับข้อมูลการลงทะเบียน
  • การได้มาและการใช้โบนัสไม่สมเหตุสมผล
  • สงสัยหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงหรือ "พฤติกรรมต้องห้าม" อื่นๆ
  • การขอคืนเงินที่มีข้อโต้แย้ง หรือเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่มีการขอคืนเงินแบบมีข้อโต้แย้ง
  • ความพยายามใดๆ ในการลงทะเบียนบัญชีโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
  • ไม่ผ่านการตรวจสอบอายุ

หลังจากตรวจสอบตามกฎและข้อกำหนด เราจะหักผลกำไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและดำเนินการดังต่อไปนี้

  • คืนเงินฝากหรือยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากยอดเงินที่น้อยที่สุด
  • เงินฝากและยอดคงเหลือในบัญชีไม่สามารถขอคืนได้
   • จำนวนเงินที่ต้องการถอนมากกว่ายอดเงินฝากของคุณ
   • บัญชีของคุณไม่ตรงเงื่อนไขการคืนเงิน
 • จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบัญชีของฉันถูกปิด?
  • บัญชีจะถูกปิดอย่างถาวร ในขณะเดียวกันคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนใหม่บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีการตรวจพบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีและไม่คืนเงิน

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละข้ออย่างละเอียด


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์