หลังเปิดการยืนยันสองขั้นตอนแล้ว ฉันสามารถเปลี่ยนหรือลบแอป Authenticator ได้หรือไม่?

เราไม่แนะนำให้คุณเปลี่ยน Authenticator หรือลบโปรแกรมแอป Authenticator หากคุณต้องเปลี่ยนหรือลบออก กรุณาปิดคุณสมบัติการยืนยันสองขั้นตอนของบัญชีของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบและปัญหาอื่นๆ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์