การยืนยันสองขั้นตอน (2FA) หรือบางครั้งเรียกว่าการตรวจสอบสองขั้นตอนหรือการยืนยันสองปัจจัย เป็นกระบวนการป้องกันความปลอดภัยรูปแบบหนึ่ง โดยใช้วิธีการตรวจสอบตัวตนสองรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบของคุณ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์