โปรดระบุแอป Authenticator ที่สนับสนุนการยืนยันสองขั้นตอน

โดยสามารถใช้แอป Authenticator ใดก็ได้ที่สนับสนุนรหัสผ่านแบบไดนามิกตามเวลา เช่น Google/ LastPass/ Microsoft/ Authy/ Yubcio และอื่นๆ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์